Vi gör det komplicerade begripligt

IT, management och skräddarsydda lösningar

Lösningar för aktörer i mediebranschen

CRM

Samla din kunddata med Backbone CRM

Med affärsnyttan i fokus

Vilka vi är

Vi är ett svenskt mjukvarubolag som har mer än 25 års erfarenhet av att utveckla och implementera affärsdrivna och intäktsgenererande system. Vår historia har varit starkt produktfokus och vi har alltid utmärkt oss som tidiga med ny teknik, snabbfotade, engagerade och starkt kunddrivna. Under de senaste åren så har nya ben i bolaget tagit form som jobbar med att kravställa, utveckla och implementera helt kundunika lösningar. Sedan Juni 2018 ingår Backbone Consulting AB i koncernen DanAds International AB.

Vad vi gör

Vårt mål är att alltid leverera värde till våra kunder som håller över tid och inte bara ses som ett enstaka projekt. Vår plattform för att göra detta är paketerad erfarenhet av att implementera och utveckla IT-lösningar under mer än 25 år. En stor del av våra leveranser baserar sig på vår mjukvaruplattform som utvecklats under mer än 20 år och idag erbjuder lösningar för CRM, affärssystem för mediebranschen och integrations-API:er redo för allt från ERP till Ad Server. Det är denna kombination som gör att vi kan erbjuda marknaden en unik kombination av erfarenhet och egen mjukvara.

Vad säger våra kunder?

Som en av Skandinaviens största publicister där största intäktskällan fortsatt är print så känner vi oss betydligt mer förberedda för det framtida medielandskapet med Backbone4Media i huset.
Ole Kristian Ullereng
Commercial Director på Egmont Publishing Norway
Backbone har agerat teknisk projektledning för att ta vår globala plattform för Influencer Marketing, Mikz Marketplace, till nästa nivå genom att även kunna erbjuda stöd för CRM och displayannonsering. Deras erfarenhet av dessa områden har varit mycket värdefulla för oss.
ISTVAN BERES
CEO på Mikz
Stäng