svIndex

 

Välkommen

Backbone är ett svenskt innovativt utvecklingsbolag. Under mer än 20 år har vi utvecklat webbaserade och verksamhets-
nära system för försäljning och marknadsföring. Våra IT-system är säkra, användarvänliga och anpassade för den dagliga verksamheten. Våra produkter: BackboneCRM och Backbone4Media.


Läs mer under avsnittet produkter >