Samla alla dina medieaffärer i ett system

Backbone4Media har stöd för alla medietyper oavsett om det är digitalt, sociala medier, print eller event. Det betyder att du kan ge annonsköparen en offert, order, faktura där allt finns sammanställt. Färdiga integrationer för Ad Server, materialhantering och ERP-system är en självklarhet.

"Som mediebolag med större delen av intäkten, idag, inom print så känner vi oss betydligt mer förberedda för det framtida medielandskapet med Backbone4Media på plats."
Patrik Vincent
VD på SprintAd

Automatisera

Backbone4Media är utvecklat för att hjälpa er att automatisera så mycket som möjligt av dagens säljprocess så ni kan lägga tiden på intäktsgenererande arbetsuppgifter. Det inkluderar allt från prospektering till skickad faktura. Vi ser till att systemet är uppkopplat mot era övriga system oavsett om det är Google DFP för Ad Server eller Microsoft Navision för fakturering/bokföring.

Öka marginalerna

Med Backbone4Media kan både säljchefer och säljare ta fram statistik i realtid som hjälper dig att optimera försäljningen. Fördefininerade rapporter/dashboards ger dig total kontroll på vad som måste säljas just nu. Att Backbone4Media är uppkopplat mot omvärlden ger dig möjlighet att produktutveckla i realtid för att på så sätt hitta den optimala produktmixen för en specifik annonsköpare.

Affärsutveckla i realtid

I dagens föränderliga medievärld så måste medieägare kunna agera agilt för att på så sätt se till att man är skalbar för framtiden. Backbone4Media är byggt för realtid och samlar alla intäkter oavsett om du säljer det själv eller programmatiskt. Annonsöparen idag förväntar sig att du kan leverera en mediemix som ger avkastning och då behöver du ett system ger dig direkt insikt i vilka produkter som levererar bra resultat på riktigt och "inte bara få i väg sista halvsidan av en viss utgåva". Backbone4Media ger dig verktygen för att kunna göra detta i realtid.

Backbone4Media ger dig

Mobile-Marketing

Direktkoppling mot Ad Servers

Ad Servern är en självskriven del av medieaffären idag. Vi insåg detta redan 2001 och är nu på generation 8 av vår integrationsplattform. Vår unika tvåvägsintegration gör att vi samlar alla kampanjer oavsett om det är direktsälj eller programmatiskt. Använder ni fler Ad Servers är det inga problem för du kan köra en Backbone4Media mot multipla Ad Servers. Vi ingegrerar exempelvis Google DFP, ONE by AOL (Adtech), Adition, Smart, cXense.

Web-Analytincs

Kraftfulla rapporter i realtid

Alla olika roller i Backbone4Media får en egen uppsättning med färdiga rapporter som är speciellt skapade för dem. Det gör att säljaren, säljchefen, ledningen, produktchefen och ekonomichefen i realtid får kontroll på just sina nyckeltal mot budget och kan agera därefter. Vill du kunna ge en kund/partner tillgång till vissa rapporter så är det inga problem.

SEO-Packages

Avancerad produktuppsättning

Konceptet produkt kan betyda många olika saker. Det kan vara en halvsida i en tidning eller så det kan vara en digital produkt som ska gå på vissa delar av ert mobila nätverk, för kvinnor mellan 25-40, helgdagar mellan 18-22 som använder iPhone och bor i storstadsregionerna. Att den sedan ska gå mot en speciel budget och bokföras på ett speciellt intäktskonto gör det ännu mer komplext. Med Backbone4Medias avancerade hantering av produkter så ser vi till att allt detta sker automatiskt i bakgrunden när säljaren väljer produkten.

SEO-Consulting

Stöd för självbetjäning

I en väld som går mot automatisering så insåg vi tidigt att Backbone4Media måste ha stöd även för denna typ av försäljning. Vi har sedan ett par år tagit fram färdiga API:er som säkrar att hela arbetsflödet i Backbone4Media kan användas genom self-service men med tryggheten att du äger datat och har fullt kontroll på vad som händer. Vi har en nyckelfärdig lösning för self-service tillsammans med Danads.

44.-Credit-Cards

Fakturering och redovisning

För att verkligen kunna minimera kostnaden för att sälja mediekampanjer så är det viktigt att effektivisera fakturering och redovisningen. Speciellt digitala kampanjer kan bli väldigt komplexa när det kommer till fakturering och redovisning. Det kan vara att de sträcker sig över längre perioder och ska faktureras löpande baserat på vad som levereras. Backbone4Media har även en modul där du kan sätta upp hur era produkter som bokföras mappat mot intäktskonton, etc. Det finns stöd för både egen fakturering och genom färdiga integrationer till ERP-system som Microsoft Navision, Visma, SAP och Agresso.

Market-Research

Backbone CRM

Backbone CRM ingår i Backbone4Media vilket gör att du kan göra dig av med ditt befintliga CRM system och på sätt spara pengar. Genom att utnyttja hela Backbone plattformen kan du äntligen få en holistisk bild av dina kunders engagemang samlat på ett ställe. Det är allt från kundmöten, uteliggande offerter, pågående kampanjer och obetalda fakturor.

INTRESSERAD AV ATT SE MER?

Vi kommer gärna ut till dig och visar upp Backbone4Media!

Stäng