Egmont Publishing Norway

Hur Backbone hjälpte Egmont Publishing Norway att samla alla mediekanaler i en plattform.

I konkurrens med stora globala leverantörer valde Egmont Publishing Norway i början av 2016 Backbone4Media som plattform för all sin annonsförsäljning. Kravet var att kunna utveckla, samla och analysera alla mediekanaler i ett system.
 
Egmonts övergång från "gammal media" till det nya medielandskapet krävde en ny plattform som dels klarade av den befintliga affären men även var skalbar för framtiden. Den främsta anledningen till att man valde Backbone4Media var att plattformen var den bästa på att hantera alla mediekanaler i ett system för en hanterbar kostnad.
 
Ole Kristian Ullereng, Commercial Director på Egmont Publishing Norway, säger:
"Vi valde Backbone4Media i stark konkurrens med andra stora globala leverantörer för vi behövde en plattform som ger oss
full kontroll över både utförsäljningsgraden och faktureringsprocessen vilket ger oss bättre insikt i varifrån våra intäkter kommer."
 
"Som en av Skandinaviens största publicister där största intäktskällan fortsatt är print så känner vi oss betydligt mer förberedda för det framtida medielandskapet med Backbone4Media i huset.
Ole Kristian Ullereng fortsätter:
"Som en av Skandinaviens största publicister där största intäktskällan fortsatt är print så känner vi oss betydligt mer förberedda
för det framtida medielandskapet med Backbone4Media i huset."
Projektet startade med en Analys- och designfas som varade i 2 månader. Fasen drevs av Backbones konsulter som tillsammans med
projektdeltagare från Egmont Publishing Norway analyserade befintliga processer för att fastställa effektivitetsmål med implementationen.
Målet var inte bara att ersätta befintliga system utan att även fokusera på att förbättra befintliga processer.
 
Med den inledande fasen som grund gick vi igång med själva implementationen som tog ca 6 månader från start till att 100 användare
var igång och använde Backbone4Media som dagligt verktyg. En stor del av projektet, speciellt för att uppnå effektivitetsmålen, gällde integrationer och där kunde vi använda Backbones befintliga integrationsplattform som fundament. 
 
De integrationer som projektet inkluderade var:
  • SuperOffice (CRM)
  • Agresso (ERP)
  • Navision (ERP)
  • Google DFP (Ad Server)
  • Adtech AOL (Ad Server)
  • Integration-X/AdPoint (Creative management)
  • Targit (Reporting)
  • SAS (Reporting)

Intresserad av att veta mer?

Vi kommer gärna ut och diskuterar hur vi kan hjälpa dig!

Stäng