Svensk Dagligvaruhandel

Hur Backbone hjälpte Svensk Dagligvaruhandel att digitalisera certifieringen av Sveriges dagligvarubutiker.

Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen för dagligvaruhandeln i Sverige. I deras uppdrag ligger att ta fram och underhålla svensk standard för livsmedelshantering i butik. De tog kontakt med Backbone under 2013 då de under något år drivit ett projekt med syfte att automatisera certifieringen av alla dagligvarubutiker i Sverige.

Projektet hade tagit lång tid och inte levererat på de mål som Svensk Dagligvaruhandel ställt upp. Backbone fick uppdraget och började med att göra en förstudie för att analysera de arbetsflöden som måste lösas och vart de stora tidsvinsterna kunde göras. Att det skulle bli en webb-baserad lösning, möjlig att använda på både tablets och mobiler, var självklart.

"Att det skulle bli en webb-baserad lösning, möjlig att använda på både tablets och mobiler, var självklart."

Webbportalen baserar sig på givna arbetsflöden samt stöd för olika typer av roller:
1) Certifieringsbolag - Revisorerna som genomför revisionen
2) Butiksansvarig - Ansvarig på butiken som ska återkoppla eventuella anmärkningar
3) Kvalitetsansvarig per kedja - Kvalitetsansvariga för varje butikskedja ska centralt kunna övervaka och se statistik
4) Administrativt ansvarig hos Svensk Dagligvaruhandel

När utvecklingsspecifikationen var genomförd och överenskommen så gick utvecklingen på mindre än 3 månader och webbportalen för revision av Sveriges dagligvarubutiker var klar att användas vid årsskiftet 2013/2014.

Några av de funktioner som finns i webbportalen är:

  • Rollbaserad användarhantering
  • Automatiska tidssatta logins för varje butik
  • Trådande meddelanden mellan revisor och butik
  • Automatiska mailnotifieringar
  • PDF-mallar för revisionsprotokoll
  • Rapportering
  • Versionshantering av standarden

Idag är webbportalen i version 4 och det genomförs flera certifieringar per dag i portalen.

Backbone har genomfört alla delar av detta projekt och ansvarar för drift och underhåll av webbportalen.

Intresserad av att veta mer?

Vi kommer gärna ut och diskuterar hur vi kan hjälpa dig!

Stäng