Vi utvecklar ditt system

Vi brinner vi för att tänka annorlunda, bli utmanande och göra våra uppdragsgivare till hjältar med vårt kluriga och okonventionella angreppssätt. Vi bygger skräddarsydda lösningar efter just dina behov.

"När vi fick kontakt med Backbone så kände vi direkt att vi hade hittat en partner som tog sig tid att verkligen förstå vad vi behövde och sedan levererade på det. Idag 6 år senare kan vi konstatera att vi aldrig behövt ångra oss."
Mona Lauermann Orheden
Svensk Dagligvaruhandel

Vi vill veta...

För att kunna leverera en skräddarsydd lösning till dig så börjar vi med att ta reda på vad systemet ska uppnå. Vi kommer behöva tillbringa mycket tid tillsammans med dig och ditt team för att säkerställa att vi har en gemensam målbild och förväntansnivå. Denna inledande fas i projektet är nyckeln för att det ska bli ett lyckat projekt.

...för att bygga...

När vi är överens om målbild och samma förväntansnivå så börjar vi designa hur systemet ska fungera genom visuella "mockups" så du kan få en känsla för hur det kommer se ut och fungera. Efter detta steg så är vi klara för att bygga version 1.0 som ska kunna sättas i produktion inom max 6 månader. Vår arbetsmodell är agil vilket innebär löpande leveranser som testas av alla inblandade.

...Ett riktigt system

Till skillnad från många andra som bygger skräddarsydda lösningar så levererar vi ett färdigt system och inte ett projekt. Vad är skillnaden tänker du? Jo, vi levererar alltid en produkt som ska kunna leva över tid och klara av både support, underhåll och ny funktionalitet. Det är detta som gör våra lösningar unika.

Vi har bland annat byggt system för

SEO-Packages

Service- och felanmälan

Utifrån Backbone CRM som plattform kan vi erbjuda en lösning anpassad för dig som behöver hålla ordning på specifik utrustning ute hos kund och inkommande felanmälningar kopplat till dessa. Nu kan du automatiskt skapa utrustning när offerter godkänns och sedan få notifieringar om att det ska installeras för en viss kund. Rapporter och statistik på inkomna fel per utrustning, kund, etc. ingår som standard.

49.-Global-Business

Kartan som säljverktyg

Vi har utvecklat en plattform som jobbar med Google Maps som gränssnitt men som använder din egen kunddata oavsett om det kommer från ett CRM eller affärssystem. Du kan själv skapa egna regioner för att skapa effektivare säljbearbetning. Du kan också få visualiserat vart dina bäst/sämst köpande kunder finns eller kanske se vart en specifik utrusning finns som behöver service.

Local-SEO

Butiksrevisioner

Vår mjukvaruplattform är motorn för den webbaserade lösning för revision av Sveriges alla dagligvarubutiker som vi utvecklat på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Med detta system genomförs ett antal revisioner per dag av revisorer som är ute i butiken och med systemet som stöd genomför hela revisionen. Senare bjuds butiken in och kan kommentera och ladda upp bilder. Med all information i samma system kan realtidsstatistik för antal avvikelser per paragraf/kedja göras direkt i systemet.

9.-Meeting-Deadlines

Konsultbeläggning

Vi har utvecklat färdiga beläggningsrapporter som i realtid inte bara visar beläggning per bolag/team/konsult/kompetens utan också visar trolig beläggning. Detta kopplat till vår befintliga affärsmodul där viktade offerter visualiserar vilka konsulter som troligen är på väg ut i uppdrag för bättre planering.

NÅGRA AV VÅRA PARTNERS

Intresserad av att veta mer?

Vi kommer gärna ut till dig och diskuterar hur vi kan hjälpa dig!

Stäng